Პატივი

FDA-მაჯის-პულს-ოქსიმეტრი
CE
სურათი 1

2015 წელი,შეიძინა Double Soft Certification, საინფორმაციო სისტემის ინტეგრაცია და სერვისის კვალიფიკაცია და გახდით მაღალტექნოლოგიური საწარმოები

მამა

2016 წელი,მიენიჭა ჩინეთის სამედიცინო მოწყობილობის ოქროს სამფეხის ჯილდო - ტექნოლოგიის ჯილდო

2017 წელი,მიენიჭა კერძო ტექნოლოგიური საწარმოების წოდება

სურათი 7

2016 წელი,მიენიჭა ჩინეთის სამედიცინო მოწყობილობის ოქროს სამფეხის ჯილდო - ტექნოლოგიის ჯილდო

სურათი 8

მრეწველობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამინისტროს, სამოქალაქო საქმეთა სამინისტროს, ჯანდაცვისა და ჯანდაცვის ეროვნული კომისიის მიერ გამოცემული სერვისების ხელშეწყობის კატალოგი,

სურათი 9

2018 წელი,მოიპოვა მეორე ეროვნული გრასრუტის ინფორმატიზაციის აპლიკაციების ინოვაციის კონკურსის მეორე პრიზი (ინტერნეტი, ხელოვნური ინტელექტის აპარატურა) და ყველაზე პოტენციური ჯილდო (დიდი მონაცემები, პროგრამული ინფორმაცია)