ტელემედიცინის ტექნოლოგია

პანდემიის დროს იმატებს იმ პაციენტების რიცხვი, რომლებიც მიმართავენ ვირტუალურ დახმარებას.და მიუხედავად იმისა, რომ ტელეჯანმრთელობის მოხმარება შემცირდა 2020 წლის თავდაპირველი ზრდის შემდეგ, პაციენტების 36%-მა კვლავ მიიღო ტელეჯანმრთელობის სერვისები 2021 წელს - თითქმის 420%-იანი ზრდა 2019 წელთან შედარებით.

რაც დრო გადის, ტელემედიცინის ტექნოლოგია მხოლოდ უფრო განვითარდება, უფრო და უფრო მეტი პაციენტის მოთხოვნილება შეიძლება უკეთ დაკმაყოფილდეს და უპასუხოს მიმდინარე ჯანმრთელობის კრიზისებს, რაც კიდევ უფრო დააჩქარებს მის გავლენას ჯანდაცვის ინდუსტრიაში.

6A9551C00F2942101CE04A96B2905986


გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-23-2022